Covid-19 (coronavirus)

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen rond de maatregelen die we namen in ons ziekenhuis.
Neem een kijkje op onze pagina met ‘Tipsom jouw mentale weerbaarheid in deze ongemakkelijke tijd op peil te houden.
Voor algemene vragen rond het coronavirus: raadpleeg de informatie van de federale overheid.
#samentegencorona

Bijgewerkt: donderdag 14 mei 2020 – 9.00 u.

Is bezoek mogelijk?

Ziekenhuis: vanaf donderdag 14 mei is gepland bezoek, in een eerste fase, mogelijk binnen een veilige context. Het bezoek vindt plaats in de cafetaria, volgens een schema per afdeling. De regeling hiervoor is intussen uitgewerkt, in samenwerking met de hoofdverpleegkundigen en de maatschappelijk werkers.
PVT Het Tempelhof: gepland bezoek is eveneens mogelijk vanaf donderdag 14 mei.

Alle familieleden zijn of worden momenteel verwittigd. Wie toch nog vragen heeft: neem contact met de afdeling (of de hoofdverpleegkundigen van PVT Het Tempelhof) of de maatschappelijk werker.

Bezoek aan cliënten van het ziekenhuis: gelieve deze regels te respecteren om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen voor jezelf, de cliënt en de begeleiders:
één (steeds dezelfde) persoon kan op bezoek komen;
– breng geen huisdier(en) mee;
– je bent of je voelt je niet ziek (geen verkoudheid of griepale klachten gedurende de voorbije twee weken);
kom op tijd, maar ook niet te vroeg;
– je brengt zelf een mondmasker mee en draagt dit van bij de aankomst tot het verlaten van het ziekenhuis;
– je dient de handen te ontsmetten bij aankomst met de aanwezige handgel;
respecteer de afstand van 1,5 m zowel bij het wachten aan het Onthaal, als bij het bezoek;
fysiek contact is niet mogelijk en je kan geen materiaal afgeven aan de cliënt;
– je kan niets drinken en eten;
– het bezoek is beperkt tot een half uur.

Hoe hou ik contact met mijn opgenomen familielid, vriend, …?

Om kruisbestuiving te voorkomen, kunnen onze cliënten helaas niet in weekend gaan. Elke afdeling beschikt over enkele digitale communicatietools (bv. Skype). Neem contact met de hoofdverpleegkundige van de afdeling (of de afdeling).
Er mag geen rechtstreeks contact plaatsvinden, dus niet bij een open raam of een zijraam in kipstand. 
Gepland bezoek is mogelijk: zie hierboven.

Kan ik iets bezorgen aan een opgenomen cliënt?

We adviseren om de frequentie van het overhandigen van gerief te beperken tot bv. een maal per week. Omdat het coronavirus een tijd op voorwerpen aanwezig blijft, bewaren we de levering apart gedurende drie dagen vooraleer te overhandigen aan de cliënt.
Als familielid bel je aan bij de slagbomen en zal je doorgelaten worden, als je meldt voor wie je gerief komt brengen. Bel aan bij de afdeling en geef daar het gerief af (bewaar de afstand van 1,5 m). Je mag de afdeling niet betreden. We moedigen familieleden maximaal aan om te blijven instaan voor de was van persoonlijk linnen van cliënten. Indien je een attest wenst om de verplaatsing hiervoor te staven, kan je dit krijgen op de afdeling of bij de Dienst Maatschappelijk werk (tel. 057 23 91 11).
Materiaal overhandigen tijdens het gepland bezoek in de cafetaria (zie hierboven) is niet toegelaten.

Zijn opnames mogelijk?

Tijdens de week zijn opnames mogelijk van 8.00 tot 17.00 u. na telefonische aanmelding (057 23 91 11). De arts bekijkt of de opname haalbaar is.

Is dagbehandeling mogelijk?

Vanaf woensdag 20 mei starten we daghospitalisatie opnieuw op voor een beperkte groep dagpatiënten van De Rede en De Mozaiëk. Een beperkte vaste equipe van verpleegkundigen en therapeuten (die niet in contact komen met volledig opgenomen patiënten) zullen hen begeleiden.
Nieuwe opnames in dagtherapie of daghospitalisatie op andere afdelingen zijn nog niet mogelijk. Het opbellen van ingeschreven patiënten in thuishospitalisatie loopt verder.

Zijn consultaties mogelijk?

Consultaties zijn mogelijk, na telefonische afspraak (057 23 91 11). Gelieve een mondmasker te dragen wanneer je aankomt in het ziekenhuis.

Wie moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis?

Iedere medewerker draagt een chirurgisch mondmasker tijdens de periode dat hij in contact kan komen met een collega of cliënt. We doen dit vooral om te voorkomen dat we een collega of een cliënt besmetten.
Cliënten dragen tijdens de eerste twee weken van hun opname en bij vermoeden van besmetting een mondmasker.
Bezoekers (voor gepland bezoek aan cliënten en wie op consultatie komt) dienen steeds een mondmasker te dragen.

Kan ik me als cliënt vrij begeven op het ziekenhuisdomein?

Ja, dit kan onder deze voorwaarden:

  • Ziekenhuis: je kan onder begeleiding de afdeling verlaten in beperkte groep, mits je voldoende afstand respecteert en op het ziekenhuisdomein blijft.
  • PVT: je kan onder begeleiding in zeer kleine groep (2 of 3) buiten in de directe omgeving van het PVT, mits het respecteren van minimum 1,5 meter.

Gaan therapieën en gesprekken door als ik opgenomen ben?

Ja, zowel individuele gesprekken als groepstherapieën gaan door.
Verschillende diensten hebben zich gereorganiseerd om therapieën in kleinere groepen en steeds met medecliënten van de eigen afdeling te laten plaatsvinden.
Gesprekken met familie vinden telefonisch plaats.

Ik voel me mentaal niet zo goed. Wat kan ik doen?

We beseffen dat de coronacrisis onze mentale weerbaarheid op de proef stelt. Deze website en onze blog kunnen jullie hierin wat ondersteunen:

Indien vraag tot opname, of een andere vraag: we helpen je graag verder via 057 23 91 11.

Heeft het ziekenhuis maskers nodig?

Alle kleine beetjes helpen. Maskers van type FFP 1, 2 of 3 mag je brengen naar het Onthaal (Poperingseweg 16, Ieper). Zowel onze cliënten als alle medewerkers zijn je erg dankbaar!

Andere vraag?

Neem gerust contact met onze communicatieverantwoordelijke Geoffrey Minne, bij voorkeur per e-mail. Persoonsgebonden informatie kunnen wij noch telefonisch, noch per e-mail verstrekken. Dank voor je begrip.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag