Covid-19 (coronavirus)

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen rond de maatregelen die we namen in ons ziekenhuis. Ze gelden alvast tot 21 april 2020.
Neem een kijkje op onze pagina met ‘Tipsom jouw mentale weerbaarheid in deze ongemakkelijke tijd op peil te houden.
Voor algemene vragen rond het coronavirus: raadpleeg de informatie van de federale overheid.
#samentegencorona

Bijgewerkt: donderdag 26 maart 2020 – 10.30 u.

Heeft het ziekenhuis maskers nodig?

Ja! Maskers van type FFP 1, 2 of 3. Alle kleine beetjes helpen. Breng ze binnen aan het Onthaal (Poperingseweg 16, Ieper). Zowel onze cliënten als alle medewerkers zijn je erg dankbaar! Helaas kunnen we omwille van veiligheidsmaatregelen geen zelfgemaakte maskertjes aanvaarden. Die kan je schenken aan andere organisaties (bv. Familiehulp).

Is bezoek nog mogelijk?

Er is geen bezoek mogelijk (ziekenhuis en PVT ‘Het Tempelhof’). Wij volgen hiermee strikt de richtlijnen van de overheid. De slagbomen naar het ziekenhuisdomein zijn gesloten. Enkel medewerkers, stagiairs en vaste vrijwilligers zijn binnen het ziekenhuis toegelaten. Leveranciers zijn toegelaten op de afgesproken locaties. De cafetaria is gesloten.

Hoe hou ik contact met mijn opgenomen familielid, vriend, …?

Om kruisbestuiving te voorkomen, kunnen onze cliënten helaas niet in weekend gaan. Elke afdeling beschikt over enkele digitale communicatietools (bv. Skype). Neem contact met de hoofdverpleegkundige van de afdeling (of de afdeling).

Zijn opnames mogelijk?

Tijdens de week zijn opnames mogelijk van 8.00 tot 17.00 u. na telefonische aanmelding (057 23 91 11). De arts bekijkt of de opname haalbaar is.

Is dagbehandeling mogelijk?

Dagbehandeling is opgeschort tot 21 april. Wie momenteel dagbehandeling volgt, kan beroep doen op telefonische permanentie.

Zijn consultaties mogelijk?

Enkel de dringende consultaties gaan door. Alle andere (geplande, niet dringende) consultaties zijn geannuleerd. Indien de consultatie niet doorgaat, wordt u hiervan telefonisch verwittigd.
De dringende consultaties gaan door na telefonisch contact (057 23 91 11) en inschatting door een psychiater. De arts evalueert de dringendheid van elke consultatie.
We streven zoveel mogelijk naar advies/consultaties op afstand (telefoon of via hulpverlener).

Kan ik iets bezorgen aan een opgenomen cliënt?

Als familielid bel je aan bij de slagbomen en zal je doorgelaten worden, als je meldt voor wie je gerief komt brengen. Bel aan bij de afdeling en geef daar het gerief af. Je mag de afdeling niet betreden. We moedigen familieleden maximaal aan om te blijven instaan voor de was van persoonlijk linnen van cliënten. Indien je een attest wenst om de verplaatsing hiervoor te staven, kan je dit krijgen op de afdeling of bij de Dienst Maatschappelijk werk (tel. 057 23 91 11).

Andere vraag?

Neem gerust contact met onze communicatieverantwoordelijke Geoffrey Minne, bij voorkeur per e-mail. Persoonsgebonden informatie kunnen wij noch telefonisch, noch per e-mail verstrekken. Dank voor je begrip.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag